Escola adults

A l’escola d’adults, treballem en dos formats, el de classes particulars (PT) i en Grup.
Amb els adults, apliquem correccions en el seu moviment, i ensenyem a extraure el màxim profit del seu joc per rebaixar el nombre de cops al camp, a través de treballs específics de millora de joc curt i putt.
Fem clínics específics de totes les seccions de joc.
Recomanem als nostres alumnes el material que millor s’adapti al seu estil de joc, es fan mesuraments de distàncies tant amb el radar de mesura, com al camp amb l’ajuda del làser per a mesurar les distàncies exactes colpejades amb cada un dels pals.
Es fan sortides al camp, per a treballar una bona rutina Pre-Cop i estratègia de joc .
Apliquem el millor criteri per ajustar el moviment a les possibilitats de rang de mobilitat de tots els jugadors i edats.