Escola infantil

SISTEMA APRENENTATGE TPI ( Titleist Performance Institute ), en el que es desenvolupa un programa en el qual es busca el desenvolupament atlètic a llarg termini, el programa es treballa en 4 etapes, que són:

FUN ( Fonaments )   Dels 5 als 8 anys

GAME ( Jugar )          Dels 8 als 11 anys

TRAIN ( Entrena )      Dels 12 als 14 anys

ELITE ( Alt nivell )      Dels 15 fins etapa universitària

FUN (Diversió) Fonaments
Edats compreses entre els 5 i 8 anys
Descripció: Destinem el 75% del temps de la classe a l’adquisició de tècniques bàsiques de coordinació.
Treball físic buscant la millora de mobilitat i estabilitat.
S’introdueixen conceptes bàsics, grip, postura, alineació, posicionament de la bola, equilibri i transferència de pes.

GAME (Joc) Aprendre a jugar
Edats compreses entre els 8 i els 11 anys
Descripció: treball sobre velocitat, mobilitat i estabilitat.
Treball sobre la força aplicada al llançament, amb ajuda de seqüències de llançaments d’altres esports, pilotes medicinals, rugby, tenis, futbol per obtenir màxima velocitat.
Treball en zona SMASH (Colpeig)
Treball sobre la tècnica del swing, Sistema de posicions P-Swing i mecànica bàsica.
La ràtio de competició en aquesta etapa mai superarà el 25% del temps destinat a la pràctica del joc

TRAIN (Entrena)
Edats compreses entre els 12 i 14 anys
Descripció: Etapa més destacada en la formació dels jugadors, en la que s’adquireixen les tècniques de golf per sempre, moment molt important en la que cal tenir molta continuïtat en la pràctica.
En aquesta etapa cal arribar amb una bona base física, i continuar treballant per adquirir potència.
Moment en el qual es busca desenvolupar la màxima distància possible.
Cal que l’alumne destini el 40% del seu temps en la millora física (Gimnàs)
Augment de la freqüència de joc a mínim 36 forats setmanals.
Augment d’hores d’entrenament, en la que es treballa la tècnica i estratègia al camp.
35% competició i 65% entrenament.

ELITE (ÈLIT)
Edat, a partir dels 15 anys
Descipció: Fase de preparació per a poder accedir al màxim nivell per a poder sol·licitar beca per universitat a EEUU .
Treball sobre la força i potència.
Jugar de 36 a 54 forats setmanals.
Rati del 40% del temps en la competició i l’altre 60% entrenament, recomanable jugar de 15 a 25 campionats a l’any.
Treball en rutines de precompetició.
Explicació sobre tècniques de nutrició i recuperació.

– Addicionalment a les classes dels dissabtes, entre setmana els alumnes que volen perfeccionar el seu joc o volen competir, treballen en grups reduïts i amb lliçons més avançades per a millorar els seus resultats i alguns d’ells són els que formen els equips de competició que representen al Raimat Golf Club als campionats federatius.